samenwerking

een samenwerking met vaste partners

De Elementaire School is een consortium van M3V Advies, Berger Barnett Architecten en Slokker Bouwgroep. Binnen De Elementaire School bundelen we onze unieke expertise op het gebied van onderwijshuisvesting, architectuur en bouwen. We werken met vaste partners en toeleveranciers.

optimaal aanbod met standaardonderdelen

Dit consortium heeft een optimaal bouwconcept ontwikkeld waarmee niet steeds per project het wiel opnieuw hoeft te worden uitgevonden. We hebben ons daarbij laten inspireren door bv. de fiets- en autobranche waarin producenten samen met hun vaste leveranciers op basis van hun standaardonderdelen steeds weer nieuwe en betere producten ontwikkelen. We omringen ons met vaste adviseurs; Merosch voor installatie- en duurzaamheidsadvies en Royal Haskoning DHV voor constructief advies. Daaromheen hebben we een schil van vaste ketenpartners en toeleveranciers met wie we een lange termijn verbinding zijn aangegaan; CD20 voor het gelegoliseerde casco; ABB voor de stekerbare elektronische installaties en Daikin voor de stekerbare werktuigbouwkundige installaties.

expertise, kwaliteit, innovatie

Zo is een dynamisch netwerk ontstaan waarin we een enorme hoeveelheid unieke en innovatieve kennis en expertise samenbrengen. We kunnen onze visie op proces en ontwerp binnen ons consortium direct koppelen aan de realisatie daarvan. Zo geven we niet alleen garanties af op het gebied van kwaliteit en kosten, maar ook ontwikkelen en innoveren we echt als 1 team en maken daarmee grote stappen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.

“met M3V stellen we het onderwijs-, kind- en beweegconcept centraal”

Moreen Oud

Moreen begon haar carrière als bouwkundig ingenieur en ontwerper. Door de jaren heen is ze zich meer en meer gaan focussen op het adviseren over onderwijshuisvesting. Haar passie ligt in het creëren van creatieve, innovatieve en duurzame oplossingen voor huisvestingsvraagstukken. 

Harry Vedder

Harry heeft een brede ervaring, als adviseur, bestuurder en leidinggevende. Binnen M3V houdt hij zich bezig met het ontwikkelen van onderwijs- en huisvestingsconcepten, het adviseren bij complexe (politiek-)bestuurlijke beleidsvraagstukken en het ontwikkelen en initiëren van proces- en systeeminnovaties in de (scholen)bouw.

“met Berger Barnett Architecten krijgt elke school een unieke uitstraling”

Hans Berger

Betrokkenheid bij De Elementaire School heeft voor Hans als partner en architect bij Berger Barnett Architecten een omslag in denken teweeggebracht. En dat proces is nog steeds gaande.
“Doordat we binnen een consortium veel directer met onze partners en toeleveranciers werken, kunnen we echt stappen maken op het gebied van circulariteit.”

Maurijn Rouwet

Maurijn vindt het bijzonder om als ontwerper van Berger Barnett Architecten betrokken te zijn bij De Elementaire School.
“Het bouwsysteem geeft ons architecten veel vrijheid om voor iedere school een uniek ontwerp te maken dat perfect aansluit bij de visie van het team en de beleving van de kinderen.”

“met Slokker Bouwgroep laten we bij de uitvoering niets aan het toeval over”

Bob van den Mosselaar

Bob is directeur bij Slokker Bouwgroep vestiging Amsterdam.
Hij is een betrokken directeur met een echte “hands on mentaliteit”. Zijn ruim 20 jaar bouwervaring en opleiding op het gebied van vastgoedontwikkeling stellen hem in staat om alle vraagstukken rondom vastgoedontwikkeling en – realisatie (als gelijke partner) direct te kunnen beantwoorden.

Sven van Balen

Sven is adjunct-directeur bij Slokker Bouwgroep vestiging Amsterdam. Hij is verantwoordelijk voor de acquisitie en verwerving van uitdagende binnenstedelijke bouwprojecten. Met een overdosis aan aanstekelijk enthousiasme en zijn brede kennis en ervaring in de bouw- en vastgoedbranche, onderneemt hij onder het motto ‘Bouwen voor mensen met respect voor onze planeet’.

Don Rietvelt

Don is projectleider voorbereiding bij Slokker Bouwgroep vestiging Amsterdam. Met zijn intrinsieke motivatie om kwalitatief hoogwaardige gebouwen te realiseren, is hij nauw betrokken bij het innovatieve bouwconcept De Elementaire School. Hij heeft de bouwtechniek in de vingers; van kleins af aan is hij altijd bezig met zijn handen om verschillende creaties te maken.

“met onze ketenpartners brengen we brede kennis samen”

Bart Advokaat – Merosch

Bart, senior adviseur en partner bij adviesbureau Merosch, heeft zeer veel ervaring in de utiliteitssector, zo ook met bestaande en nieuwe scholen door het hele land. Zijn doel: de duurzaamheids- en technische ambities waarmaken en waar mogelijk overtreffen. Hij beschikt over de benodigde inhoudelijke kennis en is communicatief sterk.

Frans de Zwart – Royal Haskoning DHV

In Frans’ visie moet er afscheid worden genomen van het traditionele ontwerp- en bouwproces van ‘iedere keer opnieuw alles uitvinden’. In plaats daarvan moet er industrieel worden gedacht, waarbij het gebouw met basiscomponenten voor 90 procent fabrieksmatig wordt geproduceerd. “Als constructief ontwerpers zijn we daar al meer dan 50 jaar mee bezig.”

Roald van der Blij – CD20

Met CD20 is eigenaar Roald goed in het vereenvoudigen van complexe ontwerpvraagstukken. Als allround prefab-cascobouwer verzorgt CD20 complete ruwbouw voor brede toepassingen, inclusief ontwerp, engineering, productie en assemblage. Dankzij de decennialange ervaring in de utiliteitsbouw en prefab-betonindustrie, kijkt hij op een andere manier naar gebouwen.

Simon Klijnstra – Daikin

Simon, consultant en specialist binnenklimaat in scholen bij Daikin, brengt brede ervaring mee als het gaat om het realiseren van een betaalbaar en gezond binnenklimaat.
Het primaire proces van les geven en les krijgen wordt via deze bewezen innovatieve oplossingen optimaal ondersteund.

Hans Nas – ABB

Hans is business partner en adviseur bij ABB, ontwikkelaar van gebouwoplossingen (installatie of digitaal). ABB bepaalt visies, ambitie en toekomst, stemt deze af op de mogelijkheden van het gebouw en zet een oplossing op die het gebouw efficiënter, gezonder en hierdoor effectiever maakt.