onze visie

waar staan we over 20 jaar?

Als consortium ontwikkelden wij een gestandaardiseerd en geïndustrialiseerd hoogwaardig en duurzaam bouwconcept: De Elementaire School

Schoolbesturen en hun partners (waaronder kinderopvang) hebben hun handen vol aan het invullen van hun primaire processen en de snelle ontwikkelingen hiervan, waarbij ze ook nog eens tegemoet moeten komen aan de steeds hogere eisen die worden gesteld. Het is dus van belang dat hun gebouw hen daarin optimaal faciliteert. En ook de inhoudelijke dynamiek stelt steeds hogere eisen aan de flexibiliteit en het snel en eenvoudig kunnen aanpassen van het gebouw. Het is dus van belang dat hun gebouw hen daarin optimaal faciliteert.

Gemeenten op hun beurt hebben steeds grotere ambities op het gebied van stedenbouwkundige eisen, duurzaamheid, circulariteit, natuur-inclusiviteit, gasloos en autovrij bouwen. En terecht.

Functioneel, technisch hoogwaardig en duurzaam

Bouwen wordt door dit alles steeds complexer. Ook vergt het steeds meer van gemeenten en schoolbesturen om het bouwproces zo aan te sturen dat ze het resultaat krijgen dat ze ambiëren. Mét de vereiste functionaliteit, flexibiliteit en technische prestaties (waaronder binnenklimaat en duurzaamheid). En bínnen de beschikbare financiële middelen, zowel wat betreft investeringskosten bij de gemeente als exploitatiekosten bij de school en de kinderopvang. Ten opzichte van de huidige traditionele manier van bouwen, vergt dit steeds meer deskundigheid en kennis van de op het gebied van bouwen, exploiteren en investeren. Juist omdat de opdrachtgever, meestal een schoolbestuur, de benodigde deskundigheid ontbeert. Maar er is goed nieuws: die deskundigheid en kennis van het bouwen hoeft u niet te hebben, wel van uw eigen primair proces en inhoudelijke ambities, maar dat is gesneden koek.

De Elementaire School: ons aanbod op maat

Als consortium hebben we een gestandaardiseerd en geïndustrialiseerd hoogwaardig en duurzaam bouwconcept op maat ontwikkeld waarmee we elke vraag kunnen invullen. Bij nieuwe ontwikkelingen kunnen we dit bovendien op elk moment snel aanpassen. Dit innovatieve bouwconcept is het antwoord op de vraag hoe we tot een bouwwereld komen waarin het voor gemeenten en schoolbesturen de gewoonste zaak van de wereld is dat ze bij een nieuwbouwopgave altijd hoogwaardige, duurzame, flexibele, aanpasbare en betaalbare schoolgebouwen en kindcentra krijgen aangeboden én gerealiseerd.

De Elementaire School: ons geoptimaliseerde aanbod, waarbij opdrachtnemers noch bouwers steeds opnieuw het wiel hoeven uit te vinden.

Vaste leveranciers, standaardonderdelen en innovatie

We hebben daarvoor andere markten, zoals de fiets- en autobranche en de vliegtuig- en scheepsbouw, bestudeerd. Onze conclusie: de producenten in deze branches werken met vaste leveranciers die a) standaardonderdelen aanbieden en b) steeds innoveren, waardoor c) het aanbod kwalitatief steeds hoogstaander wordt. Uit die standaardonderdelen kunnen de producenten een zeer divers aanbod samenstellen, waarbij ze zich laten leiden door wat de klant wil. Dankzij deze aanpak bieden ze zeer hoogwaardige en conform de vraag van de klant steeds duurzamere producten aan. Het functioneren hiervan is bovendien volledig gegarandeerd: wanneer iets stukgaat, wordt deze garantie ook nagekomen. De meeste klanten kijken dan ook niet langer naar hoe goedkoop een bepaalde fiets of auto is, maar naar hoeveel waar(de) zij voor hun geld krijgen.

Altijd flexibel aanpasbaar

Als het om gebouwen gaat, is er echter één groot verschil: gebouwen gaan relatief lang mee. Dus om als gebruiker langjarig over een functioneel en technisch hoogwaardig en duurzaam presterend gebouw te kunnen beschikken, moet dat gebouw op juist die facetten flexibel aanpasbaar zijn. En om die flexibiliteit voor het schoolbestuur betaalbaar te houden, is er behoefte aan leveranciers die hun aanbod blijven innoveren, die (verbindingen tussen) producten standaardiseren en hun productie industrialiseren.

Op basis van deze visie hebben we onze ketenpartners geselecteerd en samen met hen ons innovatieve bouwconcept De Elementaire School ontwikkeld.