onze aanpak

dit is wat ons anders maakt dan anderen

De Elementaire School leidt tot een flexibel en duurzaam schoolgebouw waarin gebruikers jarenlang uitstekend onderwijs kunnen geven en genieten.

De gebruiker staat in onze aanpak centraal. Op een basisschool van De Elementaire School is dat in de eerste plaats het kind. Maar ook de leerkrachten, medewerkers van het KDV en de sportfaciliteiten, ouders, andere betrokkenen en bezoekers nemen we mee in het totaalconcept. Gebouwen van De Elementaire School zijn optimaal dienstbaar aan het onderwijs. Zo kan er goed onderwijs worden gegeven én genoten.

Digitale bibliotheek: alle elementen op voorraad

Het is van belang dat de realisatie van een nieuwe basisschool zo kort mogelijk duurt, zonder dat dit afbreuk doet aan de hoogwaardige kwaliteit en duurzaamheid. Daarnaast dient het gebouw te voldoen aan de eisen en wensen voor circulariteit, passend bij de doelstellingen van de circulaire economie. En aan flexibiliteit, zodat het gebouw kan meebewegen met de veranderingen in het onderwijs van de betreffende school. We hebben De Elementaire School op al deze facetten onderzocht en ontwikkeld. Alle elementen van de school zijn al uitgedacht en voorradig in een digitale bibliotheek. Ze liggen te wachten op het startsein van de opdracht.

Showroom met alle mogelijkheden

De uitvraag voor het realiseren van een nieuw schoolgebouw kan al op basis van een ambitiedocument. Om u te informeren welke oplossingen en mogelijkheden De Elementaire School u kan bieden bij het ontwerpen en bouwen van uw nieuwe schoolgebouw, hebben we een showroom voor u klaarstaan. Alle oplossingen en mogelijkheden zijn getoetst aan een generiek programma van eisen, waaronder Frisse scholen klasse B. In uw ambitiedocument maakt u uw extra (gebruiks)wensen kenbaar, welke wij samen met u implementeren in de ontwerpfase.

De samenwerkende partners

Een opdracht verstrekken aan het consortium De Elementaire School is een verstandige keuze. Het consortium bestaat namelijk uit deskundige, ervaren en solide ondernemingen op het gebied van het adviseren over (M3V), het ontwerpen van (Berger Barnett Architecten) en het bouwen en onderhouden van (Slokker Bouwgroep) onderwijshuisvesting. Wij sturen daarbij op toegevoegde waarde. Ook de ketenpartners van De Elementaire School zijn kundige en ervaren partijen, die alle reeds eerder succesvol betrokken zijn geweest bij de bouw van meerdere basisscholen in Nederland. Slokker Bouwgroep voert de regie over het gehele traject, is uw contractant voor de Design&Build-overeenkomst op basis van de UAV-gc en is verantwoordelijk voor het eindproduct en de bijbehorende garanties.

Passend voor elke locatie en uitdaging

Na een opdrachtverstrekking aan De Elementaire School, start ons advies- en ontwerpteam met uw schoolbestuur en uw team. Op basis van uw ambitiedocument maakt u onder begeleiding van M3V een helder uitgangspuntendocument (UPD). Op basis van dit UPD en de standaardelementen uit de bibliotheek van De Elementaire School ontwerpt Berger Barnett Architecten vervolgens samen met u de gewenste vorm, duurzaamheid en identiteit van het nieuw te realiseren schoolgebouw. Juist omdat alle elementen en aansluitingen zijn gestandaardiseerd, kunnen we zeer snel tot een passend ontwerp komen voor elke locatie en uitdaging. Daarbij is elke uitstraling mogelijk.

Digitaal prestatiemodel

Het ontwerp vertaalt Slokker Bouwgroep naar een digitaal prestatiemodel, het Building Information Model (BIM). Wanneer we dit model met uw team hebben geverifieerd en gevalideerd, presenteren we het definitieve ontwerp aan het schoolbestuur en de overige stakeholders. Daarna verzorgen we de aanvraag voor de omgevingsvergunning en maken we een productiemodel ter voorbereiding van de daadwerkelijke realisatie.
Legoliseren: zeer snel en hoogwaardig bouwen
Het uitgangspunt voor de realisatie is dat alle elementen in de fabriek worden geproduceerd en op de bouwplaats in elkaar gezet. Assemblage vindt dan ook plaats op de bouwplaats. Dit noemen we ‘legoliseren’. Omdat de elementen vooraf in de fabriek zijn vervaardigd, en aldaar onder ideale omstandigheden zijn geprefabriceerd, kunnen we zeer nauwkeurig werken en is de kwaliteit van het uit elementen samengestelde gebouw altijd hoogwaardig. Ook kunnen we dankzij deze techniek zeer snel bouwen op de bouwplaats.

Legoliseren: circulair en flexibel

Bovendien zijn de elementen zodanig ontworpen dat deze eenvoudig losmaakbaar zijn, wat zowel de circulariteit als de flexibiliteit ten goede komt. Wilt u na een jaar een wand verplaatsen? Dan is dat geen enkel probleem; we kunnen dit in enkele dagen organiseren. We kunnen zelfs het hele gebouw demonteren en elders weer remonteren, wanneer dat de ultieme oplossing blijkt te zijn. Een ander belangrijk facet van flexibiliteit van De Elementaire School is dat de elementen en ruimten zo zijn ontworpen dat ook een functieverandering eventueel kan plaatsvinden. Zo kunt u een tijdelijk leegstaand gedeelte van het schoolgebouw met eenvoudige ingrepen, verhuren aan bijvoorbeeld een fysiotherapiepraktijk.

Dankzij vooroplevering volledig gebruiksklaar

Wanneer de oplevering van uw nieuwe schoolgebouw nadert, zorgen we ervoor dat alle systemen en onderdelen worden getest. Deze vooroplevering aan onszelf verzekert ons ervan dat we u bij de oplevering een volledig gebruiksklaar pand kunnen aanbieden. En natuurlijk begeleiden we u de eerste periode na ingebruikname bij de manier waarop u uw pand kunt gebruiken. Zo weet u zeker dat u alle systemen optimaal benut en een gezond binnenklimaat voor uitstekende leer- en onderwijsprestaties kunt realiseren.

Optie tot onderhoud

Daarnaast bieden wij u aan om het gebouw te onderhouden. Zodat er niets onverwacht stuk gaat en er altijd een serviceteam klaarstaat wanneer dat nodig is. Wij kennen uw gebouw tenslotte door en door en weten exact hoe de verschillende elementen met elkaar verbonden zijn. Bijkomend voordeel is dat wij ons innovatieve bouwconcept De Elementaire School alsmaar door ontwikkelen, waardoor we ook uw gebouw kunnen upgraden met de nieuwste ontwikkelingen wanneer dat nodig blijkt of wenselijk is.
Kortom, in al haar elementen biedt De Elementaire School u een aanpak die leidt tot een flexibel en duurzaam schoolgebouw van hoogwaardige kwaliteit waarin gebruikers jarenlang uitstekend onderwijs kunnen geven en genieten.