missie

hoogwaardig, duurzaam en flexibel

Onze missie is het creëren en steeds verder doorontwikkelen van een geïndustrialiseerde ‘bouwdoos’ met onderdelen van waaruit unieke, klantspecifieke bouwwerken kunnen worden gemaakt met hoogwaardige architectuur en (duurzame) kwaliteit die moeiteloos en zonder overlast zijn aan te passen aan veranderende omstandigheden.

groeiende kloof: De afgelopen jaren is de realisatie van nieuwe schoolgebouwen vastgelopen. De oorzaak is een groeiende kloof tussen hoe vraag en aanbod bij elkaar kunnen komen. Het bouwen wordt steeds complexer: de ambitie ligt steeds hoger, er worden (terecht) steeds hogere eisen gesteld aan onderwijshuisvesting, duurzaamheid, energie en bewust materiaal gebruik. Tegelijkertijd loopt het aanbod vast door schaarste aan bouwmateriaal, personeelstekort, te kleinschalige aanpak van scholenbouw, afhankelijkheden van de geopolitieke situatie. En last maar zeker not least: hoe complex ook, we benaderen elk bouwproject nog steeds weer als een uniek en steeds weer opnieuw te bedenken gebouw met ook steeds weer opnieuw dezelfde faalfouten.

innovatie: Door verregaande ketenintegratie en de rationalisatie van het bouwproces reduceert De Elementaire School de kosten en geven we garanties af op kwaliteit en duurzaamheid gedurende de levensduur van het gebouw. De langdurige samenwerking tussen de consortiumleden maakt innovaties mogelijk wat in traditionele ontwerp- & bouwprocessen niet of slechts moeizaam te organiseren is. Zo worden radicale doelen op het gebied van circulariteit en duurzaamheid haalbaar.

creëren van meerwaarde: Met ons bouwsysteem kunnen we constant meebewegen naar de toekomst, ook in reeds daarmee gerealiseerd gebouwen. Door schaalvergroting en continue innovatie binnen onze samenwerking ontstaat steeds meer (financiële) ruimte om (meer)waarde te realiseren. Voor de kinderen, het team, de buurt en een veilige toekomst.

optimaliseren

Na elke gerealiseerde school evalueren we het gevolgde proces en bereikte kwaliteit. Die informatie gebruiken we vervolgens om het bouwsysteem te verbeteren en te optimaliseren om een volgend project nog meer kwaliteit te leveren met dezelfde middelen.

innoveren

Schaalvergroting geeft De Elementaire School hét platform voor innovatie op het gebied van circulariteit en duurzaamheid. We zetten de ervaring en kennis van al onze adviseurs en ketenpartners daarbij permanent en direct in.