veel gestelde vragen

Zien de scholen die met een bouwsysteem worden gebouwd er niet allemaal hetzelfde uit?
Nee, de elementen waarmee we in het bouwsysteem bouwen zijn namelijk niet veel anders dan in een traditionele bouw. Het grote verschil is dat ze van tevoren helemaal op elkaar zijn afgestemd, geverifieerd en in de fabriek gemaakt en opgeslagen. De basis van ons bouwsysteem bestaat dus niet uit kant-en-klare units die worden gestapeld, maar uit kolommen, vloeren, gevelpanelen en materialen voor het interieur. Die basis kunnen we aanpassen aan al uw wensen en uw specifieke situatie. De gevelpanelen bijvoorbeeld kunnen worden bekleed met steenstrips of met hout. Dat betekent dat we een scala aan mogelijkheden hebben om steeds weer een unieke gevel te maken. Omdat we met een getest en uitgekiend systeem werken, kunnen we ons juist volledig richten op de wensen van uw team, op kwaliteit en op de unieke uitstraling van uw school.
Toepassing van hout is in het kader van biobased bouwen ‘hot’, maar is het echt zoveel duurzamer?
Speciaal voor de opdrachtgevers voor wie biobased bouwen topprioriteit heeft, heeft De Elementaire School in samenwerking met CD20 de optie van een volledig houten casco voor het gebouw ontwikkeld. Deze scoort op dat aspect hoog, maar wat betreft milieu en duurzaamheid, zoals vertaald in de Milieu Prestatie Gebouw en Building Circular Index, niet hoger dan de optie van een gebouw met een volledig betonnen of hybride (hout en beton) casco. Het gaat dus vooral om de meerwaarde van volledig biobased bouwen. Als het u vooral te doen is om de uitstraling en beleving van hout, dan kunnen we bijvoorbeeld kiezen voor houten kolommen en betonnen vloeren met aan de onderkant een houten afwerking.
In alle opties blijven het principe en de mogelijkheden hetzelfde, met de gepatenteerde verbindingsknoop als basis voor het systeem.
En is een houten schoolgebouw haalbaar binnen de beschikbare budgetten?
Een volledig in hout gebouwde school is op dit moment wat betreft investering duurder dan een school met een betonnen of hybride casco. Een keuze voor een niet volledig houten casco, stelt ons dus in staat om samen met u op zoek te gaan naar andere meerwaarden in ontwerp en gebouw. Zoals de toepassing van schuifpuien tussen lokalen en tussen lokalen en leerpleinen, zodat er nog makkelijker en sneller tussen diverse werkvormen kan worden geschakeld(differentiatie). Of door toevoeging van mogelijkheden om buiten te leren of extra ruimten om meer wijkgerichte activiteiten mogelijk te maken.

Een niet onbelangrijke factor zijn de exploitatiekosten van hout. De onderhoudskosten van constructieve houttoepassingen op lange termijn zijn nog onbekend. Terwijl de rijksvergoedingen die u daarvoor ontvangt niet toenemen als u de keuze voor een volledig houten gebouw maakt. De keuze voor een betonnen of hybride systeem biedt ons de mogelijkheid om u garanties te bieden voor de exploitatiekosten en prestaties van het gebouw via een langjarig contract.

Moet ik als school zelf vooraf een ontwerp hebben op maat van mijn onderwijs- en kindconcept?
Dat mag, maar is wat ons betreft niet nodig. Wij weten wat op basis van het aantal leerlingen en groepen BSO, kinderopvang et cetera de omvang/ruimtebehoefte van uw voorziening mag worden en welk investerings- en exploitatiebudget daarvoor beschikbaar is. In principe kunnen wij dan al ons aanbod doen om binnen die kaders uw school te realiseren.
De onderwijskundige adviseurs binnen ons consortium ontwikkelen samen met u het onderwijs- en kindconcept. Hierna werkt u dit met de architect uit tot een ontwerp op uw maat. Vervolgens bepalen we samen met u hoe we hierin binnen de financiële kaders de meeste waar(de) voor u kunnen ontwikkelen. Gebruikelijk is dat wij in een eerste zogenoemd showroomgesprek een inventarisatie van uw toekomstambities met u maken en een eerste beeld vormen van het gebouwontwerp als onderdeel van onze aanbieding. Dit ontwerp is echter ‘slechts’ een eerste beeld. Na gunning passen we dit waar gewenst geheel op uw maat aan en werken het uit tot het definitieve ontwerp.
Kan het team van onze school worden meegenomen in de ontwikkeling van het schoolgebouw?
Jazeker. Tijdens een teamsessie gaan we aan de slag met de methode die wij daar speciaal voor ontwikkelden: de Lego Serious Play ®. Met deze methodiek brengen we elke situatie en ambitie van het team in beeld. De methode biedt de mogelijkheid om de samenwerking binnen het onderwijsteam en de samenwerking en/of eventuele raakvlakken met de kinderopvang te onderzoeken. De resultaten vanuit de teamsessie verwerken we in het standaard Programma van Eisen. Dit koppelen we vervolgens aan onze expertise op het gebied van ontwerp, engineering, modulaire constructie, circulair bouwen en technologie. Het BIM-model (Building Information Modeling) van ons innovatieve bouwconcept levert een digitale ‘legodoos’, waarmee we samen met u op uw maat een virtueel ontwerp van uw voorziening maken dat we na overeenkomst realiseren.
Hoe snel kan onze nieuwe school worden gerealiseerd?
Dat kan vele malen sneller dan wanneer een traditioneel traject wordt ingezet. Ten eerste treft u binnen het concept van De Elementaire School vanaf het begin de partijen voor Advies, Ontwerp en Realisatie – en Onderhoud – van onderwijshuisvesting, die hun krachten hebben gebundeld, bij u aan tafel. Uw wensen ten aanzien van uw onderwijsvisie worden nauwkeurig vertaald in een bruikbare leidraad voor het ontwerp. Tegelijkertijd wordt het ontwerp vanaf dag 1 getoetst op maakbaarheid en budget. Op die manier leidt dit creatieve en veelal iteratieve proces direct tot een haalbaar project. Met een door u gewenste uiterlijke verschijning, identiteit en bruikbaarheid. Vervolgens wordt de vergunning aangevraagd en werken we de productietekeningen uit. Omdat we met gestandaardiseerde elementen werken en de aansluitingen van de elementen reeds voorafgaand aan het proces hebben ontwikkeld, kunnen we nadat de vergunning voor het definitieve plan onherroepelijk is geworden, eenvoudig de bestellijst naar de verschillende fabrieken sturen. Hierdoor is het advies- en ontwerptraject vaak vele malen korter dan voorheen.
Ten tweede is het daadwerkelijke bouwproces op de bouwplaats uitgedacht van begin tot eind, zoals bij elke creatie van Lego alle te verbinden elementen eenvoudig in een boekwerk stap voor stap zijn opgenomen. In dit assemblageplan, waarin ook de logistiek is opgenomen, behoeft geen rekening te worden gehouden met droogtijden en wachttijden. Het gebouw wordt ‘just in time’ in elkaar gesleuteld en het traject is minder afhankelijk van weersinvloeden omdat de wind- en waterdichtheid binnen de kortst mogelijke tijd wordt bereikt. Het aanbrengen van de inbouwelementen geschiedt vervolgens in droge omstandigheden waardoor de kwaliteit van de afbouw optimaal kan plaatsvinden en er weinig tot geen tijd wordt verloren in de vastgestelde planning. Met het aanbrengen van de ‘plug-and-play’-systemen komt al snel de opleverdatum in zicht. En hoewel we veel aandacht besteden aan het opleverproces, schatten we in dat de bouw van de school een derde tot de helft keer zo snel als een traditioneel traject kan verlopen. Tel uit uw winst!