De Elementaire School wint de tender voor het IKC Strandeiland!

In 2026 openen de deuren van een nieuw integraal kindcentrum (IKC) voor AMOS (Amsterdam Oecumenische Scholengroep) en Kinderopvang Unikidz op Strandeiland in Amsterdam. Het consortium De Elementaire School, bestaande uit Berger Barnett Architecten, het adviesbureau M3V en Slokker Bouwgroep, heeft de opdracht gegund gekregen om dit ‘state-of-the-art’ IKC te ontwerpen en te realiseren.

In deze Daltonschool gaan AMOS en Unikidz integraal samenwerken aan de ontwikkeling van het kind van 0 tot 13 jaar. Het wordt een volwaardig kindcentrum, met weliswaar formeel een eigen plek voor het onderwijs, de kinderdagopvang en de sport, maar door zijn openheid en transparantie volledig gericht op het faciliteren van de integrale samenwerking. Het gebouw krijgt een vrije vorm met een dubbel hoog centraal hart waar de ‘elementaire’ gebouwdelen omheen zijn gegroepeerd. De verschillende gebruikers zitten daardoor ‘met elkaar in een kring’ en zijn verbonden door dat hart. Door het elementaire bouwsysteem van De Elementaire School is de omvang en functionaliteit van het gebouw steeds snel en eenvoudig aanpasbaar aan nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kindconcept, het aantal kinderen et cetera. Naast een volledig circulair bouwsysteem wordt het een gebouw met Nul Op de Meter (NOM), waarmee nog een stap verder wordt gegaan in duurzaamheid dan bij een energieneutraal gebouw (ENG). Hiermee en met de gekozen natuurinclusieve houten gevel draagt dit onalledaagse gebouw positief bij aan de ambities uit het Nederlandse Klimaatakkoord en het Klimaatverdrag van Parijs voor 2030 én 2050.

IPS De Elementaire School ontwikkelde het gelijknamige bouwsysteem voor het programma Innovatief Partnerschap Schoolgebouwen (IPS) van de gemeente Amsterdam. Het hoofdthema van IPS is de vraag hoe de kloof kan worden gedicht tussen de steeds hogere ambities en eisen voor onderwijsgebouwen en wat er in de praktijk mogelijk is. De Elementaire School overbrugt die kloof door het industrialiseren van het ontwerp en het bouwproces met behulp van de benodigde ketenintegratie. In plaats van per project ‘het wiel opnieuw uit te vinden’ en een gebouw vervolgens ‘in beton te gieten’, heeft De Elementaire School een volledig gestandaardiseerd bouwconcept met vaste gestandaardiseerde ‘droge’ elementen geëngineerd waarmee per project steeds weer een uniek en flexibel gebouw wordt gecreëerd. Deze gebouwen zijn én van zeer hoogwaardige kwaliteit én betaalbaar én voldoen aan de strengste eisen voor duurzaamheid – waaronder ENG en NOM – en circulariteit. Het bouwsysteem is gebaseerd op het ‘legoliseren’ van de bouw: de toepassing van installatie- en (in)bouwelementen met onderling gestandaardiseerde verbindingen. Behalve de flexibiliteit in omvang en functionaliteit, kan er op deze manier voor elk gebouw op elke locatie steeds weer een nieuwe gebouwvorm worden ontdekt en gemaakt. Zo ontstaat er in samenwerking met de gebruikers van de school, het kinderdagverblijf en de sport en vanuit het kind- en beweegconcept en de stedenbouwkundige eisen op iedere willekeurige locatie, een excellent schoolgebouw met een eigen unieke uitstraling en herkenbare identiteit. Met IPS beweegt de vraag-gestuurde markt naar een aanbod-gestuurde markt waarin selectie niet alleen op basis van de prijs maar vooral ook op de toegevoegde waarde voor de gebruikers plaatsvindt.

Vertrouwen De In het motivatierapport van de beoordelingscommissie komt de waardering voor de indiening van De Elementaire School duidelijk naar voren: ‘Deze aanbieding biedt zeer relevante organisatorische meerwaarde voor de gebruikers.’ En: ‘Mooie vormgeving door de draaiing van de gebouwdelen.’ Het rapport spreekt vertrouwen uit, dat vanaf vandaag mag worden waargemaakt door De Elementaire School. Voor het einde van dit jaar zal de omgevingsvergunning worden aangevraagd, zodat de realisatie in de eerste helft van 2025 kan starten. De bouwtijd zal ongeveer een jaar in beslag nemen, zodat de kinderen op IJburg in het schoolseizoen van 2026/2027 op deze nieuwe ‘school van de toekomst’ verwelkomd worden en onderwijs gaan genieten.

Ketenintegratie Bij het ontwikkelen van het aanbod van De Elementaire School zijn vaste ketenpartners essentieel. Samen met Merosch voor installatie-, bouwfysica- en duurzaamheidsadvies, Royal HaskoningDHV voor de constructieve onderdelen, CD20 voor het circulaire casco, ABB voor de elektro- en regeltechniek en Daikin voor de klimaatinstallaties, is de basis gelegd voor het slimme, slanke en ranke gelegoliseerde bouwsysteem van De Elementaire School. Daarnaast zijn binnen het eco-systeem van De Elementaire School nog tal van andere ketenpartners betrokken die bijdragen aan deze eerste mijlpaal, niet alleen voor De Elementaire School, maar belangrijker nog: ook voor de kinderen, leraren, begeleiders, ouders en alle andere gebruikers van het IKC Strandeiland op IJburg te Amsterdam.