ons bouwsysteem

ons innovatieve scholenbouwsysteem

De Elementaire School is een bouwsysteem voor scholen, integrale kindcentra, etc. waarin bewezen kwalitatief hoogwaardige producten volledig op elkaar zijn afgestemd; van de fundering en het CD20 casco tot de geprefabriceerde gevel en de installaties van Daikin en ABB.

prefabricage en assemblage

Alle elementen van De Elementaire School zijn van tevoren uitgedacht, gestandaardiseerd en vervolgens vastgelegd in een digitale bibliotheek. Al deze elementen worden vooraf gefabriceerd en kant en klaar op de bouwplaats aangeleverd. Ook hoe we alle elementen onderling verbinden is gestandaardiseerd en vastgelegd in deze bibliotheek. Hiermee gaat de assemblage op de bouwplaats razendsnel en voorkomen we faalkosten. Dit noemen we ‘legoliseren’.

alle elementen op voorraad

Het is van belang dat de realisatie van een nieuwe basisschool zo kort mogelijk duurt, maar gelijktijdig gekoppeld is aan een kwaliteit en duurzaamheid die voldoet aan de allerhoogste eisen. Dit principe hebben we met De Elementaire School samen met onze leveranciers onderzocht en doorontwikkeld naar de bovengenoemde bibliotheek met alle gestandaardiseerde elementen waarmee we elke willekeurige school of IKC kunnen maken. Elke leverancier produceert en levert op voorraad en de realisatie vindt voor de bijna volle 100% geprefabriceerd en geassembleerd plaats op de bouwlocatie zelf. We passen waar mogelijk alleen biobased materialen toe. Hiermee maken we een enorme efficiëntie- en kwaliteitsslag in het bouwproces. Bovendien creëren we zo de meest flexibele, duurzame en circulaire schoolgebouwen.

ontkoppeling van gebouwlagen

De Elementaire School scheidt de constructie, de gevel, de E/W-installaties en de inbouw van elkaar in aparte lagen met elk hun eigen levensduur. Door deze scheiding wordt het mogelijk om onderdelen onafhankelijk van elkaar te verplaatsen, veranderen of vervangen. Zo ontstaat een heel flexibel gebouw door bijvoorbeeld de makkelijk en snel verplaatsbare wanden waarmee de indeling na verloop van tijd aan nieuwe wensen kan worden aangepast.

flexibele lange termijn

Deze ontkoppeling van gebouwlagen zorgt voor een zo groot mogelijke flexibiliteit in de indeling. Het casco, de gevel en de centrale route met ventilatiekanalen zijn de meest permanente dragers van het concept. De elementen daaromheen zoals wanden, puien, vloerbedekking en kasten zijn eenvoudig verplaatsbaar en wegneembaar. Een binnenwand kan met een aantal timmerlieden in het tijdsbestek van enkele dagen worden verplaatst zonder dat de constructie of de installaties hoeven worden aangepast.

 

flexibel in onderwijsconcepten

Met De elementaire School kunnen we elk willekeurig onderwijs-/kindconcept perfect faciliteren. Van klassikaal onderwijs tot concepten zonder vaste groepsruimten, en alles er tussenin.

groepsstructuur

 (klassikaal)

unitstructuur

 (groepsgericht)

unitstructuur

 (groepsgericht)

team op maat

 (teamgericht)

thematisch werken

demontabel en remontabel; inkrimpbaar en uitbreidbaar; verplaatsbaar

Het bouwsysteem van de Elementaire School is volledig demontabel en remontabel. We kunnen de school uitbreiden, inkrimpen of zelfs in zijn geheel verplaatsen. Daarnaast zijn de elementen en ruimten zo ontworpen dat ook andere functies snel en eenvoudig kunnen worden ingepast; van school naar fysiotherapiepraktijk bijvoorbeeld.

rijkdom in uitstraling, natuurinclusief en klimaatadaptief

De gevel wordt opgebouwd uit standaard elementen die zonder het gebruik van een steiger gemonteerd worden. Deze gevelelementen kunnen met elk denkbaar materiaal worden afgewerkt; van steenstrips, hout tot volledig begroeide groengevels met nestkasten. Hiermee kunnen we elke school een unieke uitstraling geven.