aanpak

Proces met de gebruikers

Proces met de gebruikers

De gebruiker staat centraal. Dat zijn in de eerste plaats het kind, de leerkrachten, medewerkers, ouders en de buurt. De Elementaire School zorgt voor een zorgeloze ontwikkeling, vormgeving, realisatie en exploitatie van de school. Onderwijsadviseur, architect en bouwer werken daarbij als één team samen.

M3V

Met M3V stellen we het onderwijs-, kind- en beweegconcept centraal

We doorlopen onder begeleiding van M3V een aantal inspiratie- en werksessies waarbij we met elkaar naar een onderwijsvisie en een helder ruimtelijk en functioneel programma van eisen toewerken. In deze bijeenkomsten zetten we verschillende werkvormen in zoals de LEGO SERIOUS PLAY (LSP) methode.
Ook kunnen we aparte plenaire bijeenkomsten of online enquêtes met leerlingen en ouders organiseren om aanvullende informatie op te halen die wij in de werksessies met de stakeholders inzetten.

M3V
Berger Barnett Architecten

Berger Barnett Architecten

met Berger Barnett Architecten krijgt elke school een unieke uitstraling

Anders dan in een traditioneel proces denkt de architect vanaf het allereerste begin mee . We kunnen snel ontwerpen en visualiseren omdat alles beschikbaar is in de digitale legodoos die in 3D is opgezet (BIM model). De 3D renders kunnen ook als 360º VR beelden worden bekeken en ervaren. Hiermee zorgen we ervoor dat het hele team van de school, en dus ook de mensen die het lastig vinden om plattegronden te lezen, direct mee kunnen denken over de ruimtelijke vertaling van het PVE. 

De locatie is naast de visie van het team van de school heel belangrijk voor de ontwikkeling van eigenheid en identiteit voor het ontwerp. We zitten in een vroeg stadium met de supervisor en het stedenbouwkundig team aan tafel. Inzet is om met een positief (pre-) advies van de supervisor in goed overleg met de welstandscommissie tot een gedragen plan te komen.

Berger Barnett Architecten

Slokker Bouwgroep

met Slokker Bouwgroep laten we bij de uitvoering niets aan het toeval over

Omdat het ontwerp is gebaseerd op de digitale legodoos (BIM) kunnen we het realisatietraject versnellen. Het BIM-model van de ontwerpfase wordt direct door Slokker Bouwgroep vertaald naar een digitaal prestatiemodel. Daarna verzorgen we de aanvraag voor de omgevingsvergunning en maken we een productiemodel ter voorbereiding van de daadwerkelijke realisatie. Ruim 90% van de gebruikte onderdelen van het gebouw worden geprefabriceerd en geassembleerd op de bouwplaats. Omdat de elementen onder ideale omstandigheden in de fabriek zijn gemaakt kunnen we nauwkeuriger werken en sneller bouwen op de bouwplaats. De kwaliteit van het uit elementen samengestelde gebouw is altijd hoogwaardig.

Slokker Bouwgroep voert de regie over het gehele uitvoeringstraject, is de contractant voor de Design&Build-overeenkomst op basis van de UAV-gc en is verantwoordelijk voor het eindproduct en de bijbehorende garanties.

Slokker Bouwgroep