ontwerpt en realiseert flexibele, duurzame en betaalbare scholen

stelt het kind centraal

assembleert met modulaire elementen circulaire gebouwen

brengt licht, lucht en openheid

biedt enorme verscheidenheid in exterieur en interieur

creëert hoogwaardige kwaliteit voor elk onderwijstype

het laatste nieuws

> meer nieuws

nieuwsbericht 1

Amsterdam kiest met innovatiepartnerschap schoolgebouwen nieuwe aanbestedingsmethode

nieuwsbericht 2

nieuwsbericht 2

nieuwsbericht 3

nieuwsbericht 3

 

advies

 

Onze werkzaamheden starten niet pas bij het ontwerp. Ze beginnen veel eerder al bij de inhoudelijke vraag hoe u wilt gaan (samen)werken in het gebouw en wat dit betekent voor het functioneel ontwerp en de inpassing op de locatie. Het gaat daarbij om vraagstukken als:

Hoe u uw onderwijs, kinderopvang en beweegvoorzieningen in en om het gebouw wilt gaan vormgeven;

Hoe u onderling in het gebouw gaat samenwerken (gezamenlijke activiteiten);

De gewenste (maatschappelijke) betekenis voor de omgeving en hoe en met wie u daarvoor gaat samenwerken;

Welke overige (maatschappelijke) waarden voor u van belang zijn, waarvan u mogelijk nog niet weet hoe de voorziening daar een rol in zou kunnen spelen.

Binnen ons consortium hebben wij inhoudelijke (onderwijskundig) adviseurs die samen met u uw onderwijs- en kindconcept ontwikkelen. Dit concept werkt u vervolgens samen met de architect uit tot een ontwerp op uw maat. Binnen de gegeven financiële kaders, zowel qua investering als exploitatie, kijken wij samen met u hoe we daarvoor de meeste waar(de) voor u kunnen ontwikkelen. Gebruikelijk is dat wij in een eerste zogenoemd showroomgesprek met u een inventarisatie maken van uw toekomstambities en een eerste beeld vormen van het gebouwontwerp als onderdeel van onze aanbieding. ‘Een eerste beeld’, want na gunning brengen onze gecertificeerde Lego Serious Play ® adviseurs samen met u, de gebruikers en overige relevante stakeholders vanuit bovengenoemde vragen uw onderwijs- en kindconcept in workshops toekomstgericht in beeld. Scherp en geheel op uw maat. Ook vertalen ze dit concept naar een te ontwerpen en realiseren functioneel programma.

 

 

 

ontwerp

 

De Elementaire School, vertaling van visie naar vorm.

Binnen De Elementaire School bundelen M3V en Berger Barnett Architecten hun expertise op het gebied van advies en ontwerp voor onderwijsgebouwen. Zo zijn we nog beter in staat onderwijsgebouwen te realiseren die werkelijk een vertaling zijn van de ambities van de gebruiker. Als architecten zitten we dus eerder aan tafel dan gebruikelijk. Samen met M3V en uw team leggen we het traject af van ambitie naar vorm.
We ontwerpen een indeling op een voor onderwijs ideaal grid van kolommen en vloerplaten. Zo ontstaat een ruimtelijk aantrekkelijke omgeving met veel hoogte, lucht en licht. Samen met u denken we na over de verschillende onderwijssystemen, van traditionele groepsruimten tot een open leeromgeving.
We visualiseren het ontwerp in een vroeg stadium. Dit is mogelijk doordat de digitale legodoos in 3D is opgezet (BIM-model) en daardoor meteen kan worden gebruikt voor 3D-visualisaties. De 3D-renders kunnen ook als 360º VR-beelden worden bekeken en ervaren.
Hiermee zorgen we ervoor dat uw hele team, en dus ook degenen die het lastig vinden om plattegronden te lezen, direct mee kan denken over de ruimtelijke vertaling van het Plan van Eisen en de implicaties van bepaalde keuzes.

 

 

 

realisatie

 

De Elementaire School plaatst de gebruiker centraal, met een focus op kind, leerkrachten, medewerkers, ouders en andere betrokkenen. Efficiëntie en duurzaamheid zijn essentieel bij het realiseren van nieuwe schoolgebouwen. De Elementaire School heeft dit geïntegreerd in haar bouwconcept, werkwijze en productkeuzes, en verwerkt in een digitale bibliotheek met gestandaardiseerde elementen waaruit we samen met u elk gewenst ontwerp van een schoolgebouw/kindcentrum kunnen samenstellen.

In de realisatiefase ligt de focus op assemblage op de bouwplaats met vooraf in de fabriek geproduceerde elementen. Hiermee worden eventuele faalfouten op de bouwplaats voorkomen. Dit resulteert in een hoge kwaliteit en bouwsnelheid. Het ontwerp en de productie van al deze elementen is volledig gebaseerd op circulariteit en flexibiliteit, waardoor toekomstige aanpassingen eenvoudig mogelijk zijn. Zelfs volledige demontage en hergebruik elders is mogelijk.
De Elementaire School biedt niet alleen hoogwaardige gebouwen, maar ook onderhoud en upgrades om aan veranderende behoeften te blijven voldoen. Dit resulteert in kwalitatief hoogwaardige, flexibele en duurzame schoolgebouwen en kindcentra waarin kinderen zich langdurig kunnen ontwikkelen.

 

 

exploitatie

 

Dit is de fase waar het voor u om draait. Wordt de belofte ook daadwerkelijk waargemaakt in de langjarige fase waarin u het gebouw gaat gebruiken? De belofte die onder andere bestaat uit:

Een ontwerp dat functioneel perfect aansluit op hoe u wilt gaan werken, zowel nu als in de toekomst (de werkelijk eenvoudige aanpasbaarheid);

 Een gebouw dat hier qua technische prestatie exact op is afgestemd (Frisse Scholen, energie, duurzaamheid);

Behalve gerealiseerd binnen beschikbaar gemeentelijk budget, ook te exploiteren binnen uw exploitatiebudget (MI: onderhoud, energie).

Met onze innovatieve gebouwbeheerssysteem (GBS) kunt u steeds realtime monitoren hoe het gebouw op al deze facetten presteert en dat vergelijken met wat u beloofd is. Klopt het niet en ligt het aan wat wij hebben geleverd: we komen het op maat van de belofte herstellen.
Liefst ontzorgen wij u daarin volledig. Dit kunnen wij doen door een langjarig contract met u af te sluiten voor het onderhoud en het totale energiemanagement. Een contract waarin wij de beloofde (financiële) prestaties langjarig vastleggen en bewaken, en waarop we waar nodig bijsturen en herstellen.